Børnehuset Bagterp Hjørring
Indhold
Velkommen
Lukkedage
Personale
Faglige distriksteam
Læreplanerne
Pædagogiske tilsynsrapporter
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Børnehuset Bagterp Hjørring
Lonesvej 192
9800 Hjørring

Tlf.: 
E-mail: tina.starcke@hjoerring.dk
Åbningstider
Børnehuset Bagterp Hjørring
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Nye Børn
Mandag06:00 - 17:00
Tirsdag06:00 - 17:00
Onsdag06:00 - 17:00
Torsdag06:00 - 17:00
Fredag06:00 - 17:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Viben
Mandag06:30 - 16:00
Tirsdag06:30 - 16:00
Onsdag06:30 - 16:00
Torsdag06:30 - 16:00
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Velkommen
Børnehuset Bagterp

Om Børnehuset:

Børnehuset Bagterp er en kommunal institution, der rummer børnehave samt specialgruppe for børn med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Børnehavens gennemsnitsnormering er på ca. 56 børn og specialgruppens på 10 børn.

Børnehaven rummer tre hovedgrupper, der er opdelt i alder. Mariehønen, hvor man starter, Haletudsen for mellemgruppen, og Sommerfuglen for de ældste. Grupperne arbejder med de temaer læreplanen indeholder, og tilrettelægger dem, så de er aktuelle for alderen. Der arbejdes løbende på tværs af grupperne.

Specialgruppen er en selvstændig gruppe, hvor opdelingen afhænger af de enkelte børns behov. Der er løbende samarbejde mellem børnehave og specialgruppe, både planlagte aktiviteter og mere uformelt samvær.

Når barnet starter som næsten 3 – årig i Mariehønen er det vigtigt, at lære at gå i børnehave. Der er mange ting, som barnet skal forholde sig til: nye voksne og børn, børnehaveaktiviteter, at være en del af en gruppe, hvor man skal vente på tur, bidrage og tilpasse sig, dele, samt de mange praktiske ting. De voksne hjælper og støtter naturligvis barnet i denne proces.

Der skal udvikles tætte relationer mellem barn og voksen, barnet skal føle sig trygt og kunne give udtryk for sine behov.

Det er væsentligt for os, at barnet lærer at lege sammen med andre, udvikler relationer, selvværd og bliver selvhjulpen.

Vi flytter grupper i august måned, og efter Mariehønen kommer man i Haletudsen sammen med de jævnaldrende børn. Det sker i samarbejde med jer forældre, og vi arbejder på en god overgang til den nye gruppe. Omverdensbevidsthed og rolleleg sammen med andre bliver centralt.

Efter et år i Haletudsen bliver man så Sommerfugl. Temaerne drejer sig især om udvikling af venskaber og kompetencer, der optager det 4 – 6 årige barn. Herunder skriftsproget, regler og normer, venskaber samt større kendskab til egne muligheder.

Derudover er den sidste halvdel af året præget af aktiviteter, der forbereder de kommende skolebørns overgang til skole.

Vi flytter til nye rum, men der følger så vidt muligt, det samme personale med i den nye gruppe.

Åbningstider:

Mandag – Torsdag: 6.30 – 16.30

Fredag: 6.30 - 16

Institutionen er lukket den 24.12, 31.12 og mellem jul og nytår, samt uge 28, 29 og 30.

Der er dog mulighed for pasning, hvis man på grund af arbejde eller uddannelse har brug herfor. Forvaltningen undersøger behovet og udvælger en institution til at varetage opgaven.